Koszyk
Razem (z VAT)
0
Kontynuuj zakupy
Pliki cookie na stronie Zlowokazje

Zlowokazje wykorzystuja na stronie pliki cookie. Robimy to, aby pomagać Ci lepiej. Dzięki temu możemy uczynić witrynę jeszcze bardziej przyjazną użytkownikom i wybrać oferty najlepsze dla Ciebie. Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz naszą stronę plików cookie!

Ok Więcej informacji
Oświadczenie o ochronie prywatności Zlowokazje.pl


Dane wrażliwe na prywatność lub dane osobowe są przetwarzane za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Zlowokazje.pl (Bontrupmedia) uważa, że staranne obchodzenie się z danymi osobowymi ma ogromne znaczenie. Dlatego dane osobowe są przez nas starannie przetwarzane i zabezpieczane.

Podczas przetwarzania postępujemy zgodnie z wymogami przepisów dotyczących prywatności. Oznacza to między innymi:
• wyraźnie określamy cele, dla których przetwarzamy dane osobowe. Robimy to poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności;
• ograniczamy gromadzenie danych osobowych wyłącznie do tych danych osobowych, które są niezbędne do zgodnych z prawem celów;
• najpierw prosimy o wyraźne pozwolenie* na przetwarzanie danych osobowych w przypadkach, w których wymagana jest twoja zgoda;
• podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa* w celu ochrony danych osobowych, a także żądamy od stron przetwarzających dane osobowe w naszym imieniu;
• szanujemy Twoje prawo do udostępniania Ci, poprawiania lub usuwania danych osobowych na żądanie.

Bontrupmedia odpowiada za przetwarzanie danych. W niniejszym oświadczeniu o prywatności wyjaśniamy, które dane osobowe gromadzimy i wykorzystujemy oraz w jakim celu. Zalecamy uważne przeczytanie tego.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało ostatnio zmodyfikowane w dniu 22-05-2018

*Wykorzystanie danych osobowych

Gdy korzystasz z naszego sklepu internetowego, otrzymujemy od Ciebie pewne informacje. Mogą to być dane osobowe. Przechowujemy i wykorzystujemy wyłącznie dane osobowe, które przekazujesz bezpośrednio, w kontekście zamówionej usługi lub dla których jasne jest, że są one nam przekazywane w celu przetwarzania.

Używamy następujących danych do celów określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności:
• Nazwa i adres
• Numer telefonu
• Adres rozliczeniowy
• Adres e-mail
• Szczegóły płatnośi
• Adres IP

Przetwarzanie zamówienia
Kiedy składasz u nas zamówienie, wykorzystujemy twoje dane osobowe do jego przetworzenia. Jeśli jest to konieczne do prawidłowej obsługi, możemy również przekazać dane osobowe stronom trzecim. Więcej na ten temat możesz przeczytać w dalszej części niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

Reklama
Oprócz zamieszczania informacji na naszej stronie internetowej możemy również informować o naszych nowych produktach i usługach::
• przez e-mail
• przez media społecznościowe

Formularz kontaktowy i biuletyn
Oferujemy możliwość zadawania pytań za pośrednictwem naszego sklepu internetowego za pośrednictwem formularza kontaktowego, w którym użytkownik jest proszony o podanie różnych danych w celu obsługi pytania. Sam wybierasz, które dane podajesz. Dane, które do nas przesyłasz, będą przechowywane tak długo, jak charakter formularza lub treść wiadomości e-mail wymaga pełnej odpowiedzi i przetwarzania..
Oferujemy biuletyn, za pomocą którego chcemy informować zainteresowane strony o naszych produktach i / lub usługach. Każdy biuletyn zawiera link, którego możesz użyć do anulowania subskrypcji. Twój adres e-mail zostanie dodany do listy subskrybentów tylko za wyraźną zgodą.

Publikacja
Nie publikujemy danych klientów.

Wyświetlanie reklam
Nasz sklep internetowy wyświetla reklamy.

Udostępnianie stronom trzecim
Możemy przekazać twoje dane naszym partnerom. Partnerzy ci są zaangażowani w realizację umowy.
Mamy z nimi surowe umowy dotyczące zgodności z europejskimi przepisami dotyczącymi prywatności. Dlatego osobno prosimy o wyraźne pozwolenie, zanim otrzymają one Twoje informacje.
Przyciski mediów społecznościowych są zawarte w naszym sklepie internetowym. Administratorzy tych usług zbierają Twoje dane osobowe.

Pliki cookie
Pliki cookie są używane w naszym sklepie internetowym. Pliki cookie są również umieszczane za pośrednictwem stron trzecich, które są przez nas obsługiwane.
Gdy odwiedzasz nasz sklep internetowy po raz pierwszy, wyświetlany jest komunikat, w którym wyjaśniamy, dlaczego używamy plików cookie. Dalsze korzystanie z naszego sklepu internetowego uważamy za zgodę na korzystanie z plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że możliwe jest, że nasza strona nie będzie już działać optymalnie.
Zawarliśmy umowy z osobami trzecimi, które umieszczają pliki cookie na temat korzystania z plików cookie i aplikacji. Nie mamy jednak pełnej kontroli nad tym, co dostawcy tych aplikacji robią z plikami cookie podczas ich czytania. Aby uzyskać więcej informacji o tych aplikacjach i sposobie obsługi plików cookie, zapoznaj się z oświadczeniami o ochronie prywatności tych stron (uwaga: mogą się one regularnie zmieniać).

Google Analytics
Korzystamy z Google Analytics, aby śledzić, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszego sklepu internetowego. Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu danych w celu zawarcia umów o sposobie korzystania z naszych danych. Zezwalamy również Google na wykorzystanie uzyskanych informacji Analytics do innych usług Google, a na koniec anonimizujemy adresy IP.

Bezpieczeństwo
Podejmujemy środki bezpieczeństwa w celu ograniczenia nadużyć i nieuprawnionego dostępu do danych osobowych.

Okres przechowywania
Dane osobowe opisane powyżej są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do przetworzenia Twoich zamówień, w tym gwarancji. Następnie zapisujemy dane przez okres maksymalnie jednego roku do opisanych celów statystycznych. Dane są następnie usuwane, chyba że istnieje obowiązek prawny, który wymaga dłuższego przechowywania (taki jak siedmioletni obowiązek zatrzymania podatku dla danych płatności).

Witryny stron trzecich
Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności nie dotyczy stron internetowych stron trzecich, które są połączone z naszym sklepem internetowym za pomocą linków. Nie możemy zagwarantować, że te osoby trzecie będą przetwarzać Twoje dane osobowe w sposób wiarygodny lub bezpieczny.

Zalecamy przeczytanie oświadczenia o ochronie prywatności tych witryn przed ich użyciem.

Zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności *
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Zaleca się regularne zapoznawanie się z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności, aby mieć świadomość tych zmian.

*Wyświetl i zmień swoje dane

W przypadku pytań dotyczących naszej polityki prywatności lub pytań dotyczących dostępu i zmian (lub usunięcia) danych osobowych, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z poniższych informacji.
Możesz również wysłać nam prośbę o wyświetlenie, zmianę lub usunięcie tych danych. Możesz również złożyć wniosek o eksport danych dotyczących danych, których używamy za Twoją zgodą, lub podać powody, dla których chcesz, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych.
Aby zapobiec nadużyciom, możemy poprosić Cię o odpowiednią identyfikację. Jeśli chodzi o dostęp do danych osobowych powiązanych z plikiem cookie, musisz wysłać kopię tego pliku cookie. Można go znaleźć w ustawieniach przeglądarki. Jeśli dane są niepoprawne, możesz poprosić nas o ich zmianę lub usunięcie.

Autoriteit Persoonsgegevens
Oczywiście z przyjemnością Ci pomożemy, jeśli masz skargi dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych. Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony prywatności masz również prawo złożyć skargę do holenderskiego organu ochrony danych przeciwko przetwarzaniu danych osobowych. W tym celu możesz skontaktować się z holenderskim organem ochrony danych (Autoriteit Persoonsgegevens).

Informacje kontaktowe
Zlowokazje.pl
[email protected]